Leven in Vrijheid

24 januari 2022
19:30 tot 21:00

Leven in Vrijheid

God heeft een plan met ons leven! Hij heeft ons er toe bestemd om het evenbeeld te worden van Zijn Zoon! (Rom. 8:29). Dat betekent dat wij kunnen veranderen en groeien in geloof.
In dat veranderingsproces komen we blokkades tegen.

Deze kunnen van velerlei aard zijn: karakterstructuur, aanleg, traumatische ervaringen, maar ook kunnen ze ontstaan zijn door demonische beïnvloeding.
Om meer te gaan lijken op Jezus Christus zullen we deze blokkades gaan opruimen. Dat is nu precies waar de cursus “ Leven in Vrijheid” over gaat!

De cursus bestaat uit drie onderdelen:
- onderwijs
- gebed voor genezing en herstel
- bevrijding van gebondenheid

24 januari 2022
19:30 tot 21:00
Locatie
Hemkerk
Smidsstraat 8
SNEEK
Website

Leven in Vrijheid

God heeft een plan met ons leven! Hij heeft ons er toe bestemd om het evenbeeld te worden van Zijn Zoon! (Rom. 8:29). Dat betekent dat wij kunnen veranderen en groeien in geloof.
In dat veranderingsproces komen we blokkades tegen.

Deze kunnen van velerlei aard zijn: karakterstructuur, aanleg, traumatische ervaringen, maar ook kunnen ze ontstaan zijn door demonische beïnvloeding.
Om meer te gaan lijken op Jezus Christus zullen we deze blokkades gaan opruimen. Dat is nu precies waar de cursus “ Leven in Vrijheid” over gaat!

De cursus bestaat uit drie onderdelen:
- onderwijs
- gebed voor genezing en herstel
- bevrijding van gebondenheid


Locatie
Hemkerk
Smidsstraat 8
SNEEK
Website