Wonder van het Kruis

19 maart 2023
19:15 tot 21:30

Wonder van het Kruis Avonden!

Veelal is bekend, dat het kruis van Jezus vergeving van zonden betekent. We willen tijdens deze avonden samen te ontdekken, dat de laatste 18 uur van Jezus leven een veel diepere betekenis heeft dan vergeving alleen. De Zeven keer, dat Jezus bloedde in de laatste 18 uur van Zijn leven, waren niet voor niets en niet toevallig! Keer op keer hadden ze een diepe betekenis. Richting Pasen gaan we in 4 avonden stil staan bij deze Zeven momenten.
Met krachtige animaties en praktijkgericht onderwijs gaan we meer dan eens ontdekken wat dat voor ons persoonlijk betekent.

Locatie Hemkerk, Smidsstraat 8 Sneek
Alle avonden starten om 19.15 uur, rond 20.45 uur zullen we afronden.

Avond 1 Zondag 19 maart
Avond 2 Zondag 26 maart
Avond 3 Zondag 2 april
Avond 4 Goede vrijdag 7 april

Van harte welkom! Aanmelding is niet nodig.

[email protected]

19 maart 2023
19:15 tot 21:30
Locatie
Hemkerk
Smidsstraat 8
SNEEK
Website locatie

Wonder van het Kruis Avonden!

Veelal is bekend, dat het kruis van Jezus vergeving van zonden betekent. We willen tijdens deze avonden samen te ontdekken, dat de laatste 18 uur van Jezus leven een veel diepere betekenis heeft dan vergeving alleen. De Zeven keer, dat Jezus bloedde in de laatste 18 uur van Zijn leven, waren niet voor niets en niet toevallig! Keer op keer hadden ze een diepe betekenis. Richting Pasen gaan we in 4 avonden stil staan bij deze Zeven momenten.
Met krachtige animaties en praktijkgericht onderwijs gaan we meer dan eens ontdekken wat dat voor ons persoonlijk betekent.

Locatie Hemkerk, Smidsstraat 8 Sneek
Alle avonden starten om 19.15 uur, rond 20.45 uur zullen we afronden.

Avond 1 Zondag 19 maart
Avond 2 Zondag 26 maart
Avond 3 Zondag 2 april
Avond 4 Goede vrijdag 7 april

Van harte welkom! Aanmelding is niet nodig.

[email protected]


Locatie
Hemkerk
Smidsstraat 8
SNEEK
Website locatie