Coronavirus

Beste mensen,

Het kabinet heeft gecommuniceerd dat de maatregelen zijn aangescherpt in verband met de Corona pandemie.
Dit houdt o.a. in dat met ingang van vandaag evenementen waarbij meer dan 100 mensen zijn betrokken niet door mogen gaan.

Het oudstenteam wil hieraan gehoor geven in het belang van onze samenleving en onze gezondheid.
Daarom zullen de samenkomsten van 15, 22 en 29 maart geen doorgang vinden.
Het is natuurlijk wel mogelijk om in kleine groepen, denk aan een kring, samen te komen.
Voor komende zondag zal Lourens een overdenking beschikbaar stellen die u via de gemeentemail zal worden toegezonden.
Er wordt nagedacht over een alternatieve invulling voor de andere zondagen.

Het vastenweekend gaat wel door.
Wij verwachten dat u als u verkouden bent of anderszins niet fit bent thuis zult blijven.

Wat betekent dit besluit voor de overige activiteiten? Samenkomen in klein verband blijft op dit moment nog mogelijk (kringen, Tienerclub, CR bijv.)
De grotere activiteiten waarbij meer dan 100 mensen samenkomen kunnen niet doorgaan helaas.
Dit betekent dat de Farsidienst, evenals het Springtime evenement en de open kringavond op 31 maart niet door kunnen gaan.
Aangezien Lourens op dit moment niet fit is zal ook de woordschool van 15 maart geen doorgang vinden.

We begrijpen dat dit voor velen een flinke teleurstelling is,
met name voor de mensen die zich voorbereiden op de doop en diegenen die hard aan het oefenen zijn voor Springtime!

We zullen u wekelijks via de mail van de ontwikkelingen op de hoogte houden.
Deze mail gaat naar alle leden, we vragen u om gasten die bij u bekend zijn te informeren over de actuele situatie.
Komende zondag zal iemand aanwezig zijn om eventuele gasten op te vangen en te informeren.

Laten we bidden dat we op creatieve wijze gemeente kunnen zijn de komende tijd, Gods zegen daarbij toegewenst!

Met vriendelijke groet,
Het oudstenteam.