Cursus Communiceren met God

Wil je graag leren hoe je woorden van God kunt ontvangen voor jezelf en ook om aan anderen door te gegeven? En wil je de woorden die je ontvangt kunnen toetsen met hantering van een goede gedragscode? Schrijf je dan in voor deze cursus!

Inhoud
De cursus Communiceren met God bestaat uit zowel theorie- als praktijk. Een aantal onderwerpen dat behandeld zal worden:

  • Hoe communiceer ik met God?
  • De verschillen tussen bewegen in de gave van profetie en bewegen in de Geest van profetie en ambt van profeet.
  • Hoe toets je een woord?

Deze cursus wordt via de VPE ook aangeboden in de regio Noord van de VPE. Er zullen dus naar alle waarschijnlijkheid ook deelnemers zijn uit andere gemeenten. De deelnemers worden in groepen ingedeeld en begeleid door groepsleiders die gedurende de cursus als mentor optreden. Zodoende worden alle deelnemers uitgedaagd tot groei.

Datum en locatie
Deze cursus wordt gegeven op zaterdag 3 en zaterdag 17 februari 2018  door Gerdine Purmer. Aanvang: 9.30 uur – 15.00 uur. Plaats: Hemkerk. Kosten voor de gehele cursus bedragen € 25,- per persoon of € 40,- per echtpaar. Mocht dit bedrag bezwaarlijk zijn, geef het even aan.

Graag vooraf opgeven via communicatiemetgod@gmail.com en betalen via NL30 INGB 0654 7098 07 t.n.v. G. Purmer onder vermelding van Cursus Sneek Als betaling voldaan is, is de inschrijving officieel.

Behoefte aan meer informatie? Stel uw vragen gerust via mailadres: secretariaat@egs-sneek.nl