EvangelisatieWe willen ons geloof in een levende God niet voor ons zelf houden. Natuurlijk vertellen we daarover in persoonlijke contacten. Maar  we organiseren ook activiteiten waarin we mensen ontmoeten en kunnen laten zien wie God is.
Bijvoorbeeld:

 • Alpha cursus.
  Periodiek verzorgen we een Alphacursus
 • Sociale missie.
  We getuigen met woord en met daad. Ook door onze daden heen kunnen we laten zien wat de liefde van God door mensen heen kan bewerken. We willen hierin eigen initiatieven ontplooien en ook samenwerken met andere organisaties die daarin al hun sporen hebben verdiend.
 • Naar buiten gerichte activiteiten.
  Speciale gelegenheden worden aangegrepen om kortdurende activiteiten te organiseren. Het evangelisatieteam bereidt de acties voor en verschillende mensen kunnen aansluiten om hun medewerking er aan te geven. Juist deze activiteiten zullen in de toekomst met inzet van de Hemkerk verder worden ontwikkeld. We onderzoeken daarvoor allerlei creatieve en eigentijdse activiteiten. Iedereen in Sneek moet weten wat de EGS is. We streven naar een positieve naamsbekendheid waardoor men gemakkelijk binnenloopt om kennis te maken met het Evangelie.
 • De kinderclub IJlst.
  De kinderclub IJlst draait al jaren succesvol en heeft al heel veel kinderen in aanraking gebracht met de gemeente. Door de kinderen kunnen ook ouders in contact worden gebracht met het Evangelie.