Giften voor dit project kunt u overmaken naar de Evangelische Gemeenschap Sneek.
IBAN NL88 ABNA 0436 518 376  o.v.v. ‘Toerusting Kind & Gezin’

Janneke Duursma is werkzaam bij Jeugd met een Opdracht Nederland in het project Family Ministry.
De visie van Family Ministry is: Gezinnen tot hun Bijbelse bestemming brengen.

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Wanneer huwelijken en gezinnen volgens Bijbelse principes leven, vormen ze bouwstenen voor een gezonde maatschappij.
“Family Ministry” richt zich op onderwijs aan, herstel, versterking en toerusting van huwelijk en gezin. Zo krijgt Gods Koninkrijk gestalte in de wereld.

Fam MinistryJanneke verzorgt voor het project Family Ministry workshops/lezingen over opvoedkundige onderwerpen. Verder heeft ze een bediening onder kinderen waarbij ze hen onderwijst in de diepere waarheden van Gods Woord en traint in het toepassen van Bijbelse principes.

“Wij als christenen kunnen ertoe bijdragen dat het gezin in ons land weer hersteld wordt. We moeten opnieuw de Bijbelse waarheid ontdekken en toepassen in onze eigen relaties en die vervolgens doorgeven aan de wereld om ons heen. We moeten actief betrokken zijn bij het stoppen van het verval van onze maatschappij. De krachten tegen het gezin zijn reëel. We moeten onze plaats innemen in gebed en het terrein dat de vijand heeft gestolen, terugwinnen.” (Derek en Trich Dodd)

Zie ook: www.deinum.org/Janneke

Lees hier de laatste nieuwsbrief