Gebed is de basis voor onze relatie met God. Een relatie kan niet bestaan als er geen communicatie is.  Daarom heeft gebed een belangrijke plaats in ons gemeenteleven.
Heeft u gebed nodig? 
Kom zondagmorgen naar onze eredienst. 

  • Voorbede. Na de samenkomst op zondag is er altijd gelegenheid voor gebed. Er zijn mensen beschikbaar die met en voor je willen bidden.
  • Gemeente bidstond. Wekelijks is er een gemeente bidstond, waarin we bidden voor mensen en voor het werk van de gemeente.

gebed