AANVRAAG LIDMAATSCHAP EGS

voor ieder persoon apart invullen s.v.p.

Achternaam (verplicht)
manvrouw

Meisjesnaam (indien van toepassing)

Voornamen (verplicht)

Roepnaam

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoon

Mobiel

E-mail (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Gedoopt (verplicht): janee

Datum doop

Burgerlijke staat (verplicht):
gehuwdongehuwdgescheidensamenwonendweduweweduwnaar

Gegevens partner (indien van toepassing)

Huwelijksdatum

Achternaam partner

Voornaam partner

Geboortedatum partner

Doopdatum partner

Kinderen (indien van toepassing)

Naam kind 1
jongenmeisje

Geboortedatum kind 1

Naam kind 2
jongenmeisje

Geboortedatum kind 2

Naam kind 3
jongenmeisje

Geboortedatum kind 3

Naam kind 4
jongenmeisje

Geboortedatum kind 4

Voorgaande kerkelijke gemeente (indien van toepassing)

Naam gemeente

Referentie

Telefoon referentieHierbij vraag ik het lidmaatschap aan; ik heb tijdens de introductiecursus kennis genomen van de statuten, geloofsbelijdenis en richtlijnen van de gemeente en stem hiermee in.