In een groeiende gemeente is het goed om de persoonlijke contacten vast te houden.
De gemeente heeft daarom een groot aantal kringen waarin de mensen in kleiner verband bij elkaar komen om samen te praten en te bidden.

In de kringen hebben we zorg voor elkaar.
Juist door het persoonlijk contact in de kringen beleven we het geloof in onze God en de verbondenheid met elkaar.

kringen