Wij geloven dat de Bijbel Gods openbaring van Zijn plan bevat voor deze wereld en voor ons persoonlijk leven.
Vandaar dat de Bijbel niet alleen centraal staat in de diensten op zondagmorgen, maar ook in alle andere momenten van samenzijn, zoals in een vergadering die geopend wordt met gebed en Bijbellezen of tijdens  Bijbelstudies die we hebben doordeweeks.

Het onderwijs in de gemeente is opgebouwd vanuit een centraal principe: ‘Expository Preaching’, waarmee bedoeld wordt dat Gods Woord uitgelegd wordt vanuit de tekst en ons daarmee op een bepaald thema kan brengen. Dit in tegenstelling tot meer ‘thematische prediking’, waarbij het thema de uitleg van een Bijbeltekst gaat bepalen.
Dat is toch wel een fundamenteel verschil.

Predikingonderwijs
In de prediking werken we vaak met series die door het oudstenteam, onder inspiratie van de voorganger, worden aangedragen. Zo zijn de afgelopen tijd de Bijbelboeken Ruth en Hooglied, gedeelten uit Handelingen, Openbaring en Efeze besproken. Daarnaast worden er ook wel thema’s gepredikt, maar dan wel volgens het hierboven beschreven principe, dat uitgaande van een Bijbeltekst het thema wordt uitlegd of ondersteund.

Onderwijs
In de EGS vinden wij het belangrijk dat we groeien in leiderschap. Veel mensen geven leiding aan onderdelen in de gemeente zelf. Dat is een uitdaging op zich. Daarnaast geven we ook leiding aan ons eigen leven. We geloven namelijk dat ieder mens de verantwoordelijkheid heeft en de macht om sturing te geven aan zijn of haar eigen leven.
Dit wil niet zeggen dat ons leven ‘maakbaar’ is, of dat we geen grenzen kennen, maar we geloven wel dat we altijd, onder alle omstandigheden, kunnen leren en groeien door het leven met God tegemoet te treden.
We delen dit op in twee trajecten die gemeenteleden kunnen gaan:

  1. Leiderschapstraining aan specifieke doelgroepen binnen de gemeente: de oudsten, de diakenen en coördinatoren/ teamleiders, en het kader in haar volle breedte. Op die verschillende niveau’s worden mensen hiervoor uitgenodigd.
  2. Persoonlijk leiderschap: aan de hand van cursus materiaal gaan we per semester (september- november en februari -mei) bezig met leiderschap over ons eigen leven. Enkele schrijvers die hierin worden geraadpleegd zijn: Stephen Covey en Paul Donders.
    Opgave kan bij: paul@egs-sneek.nl