Vacature – leraar EGS

De Evangelische gemeenschap Sneek is op zoek naar een enthousiaste en professionele

Leraar 18 uur per week / 0,5 FTE

 

De gemeente
De Evangelische Gemeenschap Sneek wordt gevormd door 260 leden, 125 kinderen en ongeveer 100 bezoekers. We zijn een diverse, enthousiaste groep christenen die het hart van God zoekt en vanuit die ontmoeting Jezus zichtbaar wil maken binnen en buiten de gemeente.

De relatie met Jezus staat voorop en er wordt actief gewerkt aan een goede onderlinge band. We willen elkaar stimuleren om te komen tot geestelijke volwassenheid. Veel leden zijn betrokken bij activiteiten in de samenleving (politiek, praktische hulpverlening, vluchtelingenwerk, etc.) We willen Jezus zichtbaar maken binnen en buiten de gemeente door: aanbidding, onderwijs, missie, zorg en jeugdwerk.

Binnen de gemeente is de afgelopen jaren actief gestreefd naar een verdieping van relaties (verticaal en horizontaal). Onze identiteit ligt niet in het doorlopen van programma’s maar in de verbinding. Hierin past ook de herwaardering en het stimuleren van de geestelijke gaven zoals: bidden & vasten en profetie.

Functie- roeping
De gemeente is rijk gezegend met geloof, passie, creativiteit, muzikaliteit, zorgzaamheid, etc. Gaven en talenten zijn volop aanwezig. Het bestuur van de gemeente en het geestelijk herderschap zijn belegd bij een oudstenteam. Vanaf september zal de functie van voorganger niet ingevuld worden maar is de keuze gemaakt om één van de speerpunten te versterken, te weten: Onderwijs.

In de gemeente is een beweging gaande waarin een verlangen zichtbaar is naar een Geest vervuld leven, dat uitwerking heeft op alle terreinen in ons leven en in de wereld om ons heen. In dit proces zoeken wij een leraar die de gemeente hierin ondersteunt en een rol vervult in het vasthouden van een gezonde balans tussen Woord en Geest.

Leraar zijn in de E.G.S. zien wij niet als een ‘baan’ maar als een aangeraakt zijn door de Heer en een zich geroepen weten om de gemeente op te bouwen en mensen uit te dagen stappen te zetten in geloof. Onderwijs draagt bij aan groei en verbinding.

Taken
De onderwijstaken omvatten:

  • Jaarlijks een leerlijn uitzetten met het oudstenteam
  • Coaching en/of training oudstenteam
  • Ondersteuning van het oudstenteam t.a.v. geestelijke vraagstukken.
  • Preken
  • Het begeleiden van de eigen sprekers in de gemeente
  • De gewenste creatieve werkvormen, leerlijnen en thema’s afstemmen met diverse teams (techniek, dramateam, multimedia, muziek, leider artistiek, kinderwerk, kringen, etc.)
  • Introductiecursus, doopstudies en de huwelijksvoorbereiding verzorgen – Onderwijs in de clusters: Aanbidding, Missie, Zorg, Jeugd
  • Onderwijs in het AZC
  • De diaken Kringen ondersteunen

Van de leraar wordt een afgeronde opleiding HBO Theologie verwacht en een HBO werk- en denkniveau. We zijn op zoek naar een leraar met herderlijke kwaliteiten. Ervaring in gemeenteopbouw is een pré.

De focus op het versterken van Onderwijs en het niet invullen van de vacature voor een voorganger is een nieuwe situatie in de gemeente. Oudstenteam en Leraar staan voor de uitdaging dit proces vorm te geven. Om die reden wordt vooralsnog een contract van twee jaar geboden. Na evaluatiemomenten wordt de koers definitief bepaald.

De EGS is lid van de VPE. De EGS biedt de constructie van een pseudo werknemerschap en beschikt over een pensioenvoorziening. Salariëring is afhankelijk van werkervaring en leeftijd.

Uw schriftelijke reactie kunt u voor 15 augustus 2018 sturen aan de voorzitter van de Evangelische Gemeenschap Sneek: de heer F. Faber, Kaar 16, 8608 XE Sneek. Voor inlichtingen is de voorzitter bereikbaar via: 06-18459755