Wij zijn een gemeente waar mensen in een warme en actieve omgeving hun geloof kunnen beleven en delen. We zijn naar buiten gericht om mensen kennis te laten maken met de boodschap van de Bijbel, dat God de wereld liefheeft. Door Zijn zoon Jezus Christus, heeft Hij ons een hoopvolle toekomst gegeven.

SamenLogo

Onze lijfspreuk is: “Samen Jezus zichtbaar maken”.
Ons doel is tweeledig: God, onze Schepper dienen en eren en de weg, de waarheid en het leven van Gods liefde bekend maken.

Wij doen dit door: