Vernieuwd Leven Afsluiting

10 juli 2024
19:30 tot 22:00

VERNIEUWD LEVEN (VL)
Dit is een programma voor iedereen die op bepaalde gebieden van zijn leven herstel nodig heeft.
Het programma is gebaseerd op acht Bijbelse principes. VL behandelt een proces dat twaalf stappen vraagt van elke deelnemer. Het doorlopen van die stappen kost de deelnemer ongeveer 1 jaar. Het heeft overeenkomsten met het bekende 12 stappen programma van AA, maar is gebaseerd op Bijbelse principes.
Het programma is niet alleen bedoeld voor mensen die worstelen met hun identiteit en verstoorde of verbroken relaties. Maar ook mensen met allerlei vormen van verkeerd gedrag (bijv. pornografie en gokverslaving, eetstoornissen, alcohol-, medicijn- en drugsverslaving enz) zijn welkom om deel te nemen aan VL. Een derde categorie bestaat uit mensen die het slachtoffer zijn van allerlei vormen van lichamelijk en geestelijk geweld.

Als je werkelijk aan de slag gaat met deze principes zal dat levens veranderend werken. Een weg omhoog die leidt naar genezing en herstel. Naar een leven zoals God het bedoeld heeft.`
Inloop 19.15 uur
Start 19.30 uur
Sluiting 21.30 uur

10 juli 2024
19:30 tot 22:00
Locatie
Hemkerk
Smidsstraat 8
SNEEK
Website locatie

VERNIEUWD LEVEN (VL)
Dit is een programma voor iedereen die op bepaalde gebieden van zijn leven herstel nodig heeft.
Het programma is gebaseerd op acht Bijbelse principes. VL behandelt een proces dat twaalf stappen vraagt van elke deelnemer. Het doorlopen van die stappen kost de deelnemer ongeveer 1 jaar. Het heeft overeenkomsten met het bekende 12 stappen programma van AA, maar is gebaseerd op Bijbelse principes.
Het programma is niet alleen bedoeld voor mensen die worstelen met hun identiteit en verstoorde of verbroken relaties. Maar ook mensen met allerlei vormen van verkeerd gedrag (bijv. pornografie en gokverslaving, eetstoornissen, alcohol-, medicijn- en drugsverslaving enz) zijn welkom om deel te nemen aan VL. Een derde categorie bestaat uit mensen die het slachtoffer zijn van allerlei vormen van lichamelijk en geestelijk geweld.

Als je werkelijk aan de slag gaat met deze principes zal dat levens veranderend werken. Een weg omhoog die leidt naar genezing en herstel. Naar een leven zoals God het bedoeld heeft.`
Inloop 19.15 uur
Start 19.30 uur
Sluiting 21.30 uur


Locatie
Hemkerk
Smidsstraat 8
SNEEK
Website locatie