opdragen

Wanneer:    

Jaarlijks organiseren we een aantal diensten met opdragen, de 3e zondag van de maanden :

februari, april, juni, augustus, oktober, december of indien nodig in overleg anders.

 

Voor wie:     

Voor ouders die hun kindje willen laten opdragen 

 

Hoe: 

Tijdens de dienst wordt het kindje voorgesteld en gezegend.

 

Info en aanmelden:

Wilt u uw kindje opdragen stuur dan een mailtje naar: opdragen

 

 

Kinderen en gezinnen zijn belangrijk voor het Koninkrijk van God.

Het huis, het gezin en de plaats van kinderen daarin zijn onmiskenbaar fundamenteel voor het christelijk geloof.

Het opdragen van kinderen is niet alleen voor het kindje zelf; het is ook een belangrijk moment voor de ouders, het gezin en de gemeente als geheel.

Tijdens een dienst stellen ouders hun kindje aan de gemeente voor, en belijden/beloven om het kind in de wegen van de Heer op te voeden. 

Ook vragen we Gods Zegen over het leven van het kind. Voor info en aanmelden stuur dan een mailtje naar: opdragen.  

 

 

Opdragen.

Zoals we in Lucas 2 kunnen lezen werd Jezus zelf ook opgedragen. Zijn ouders brachten hem naar de tempel waar hij door Simeon en Anna werd opgedragen.

Niets op deze aarde is werkelijk van ons. We hebben alles te leen en gekregen om er goed op te passen. Zo ook onze kinderen. Kinderen zijn een zegen van God en een geschenk uit de hemel. En wanneer jullie als ouders beslissen om je kind op te dragen dan;

  • Danken we, net als Simeon en Anna, voor het nieuwe leven dat God heeft gegeven.
  • Daarnaast geven jullie als ouders openlijk te kennen dat dit kind in de eerste plaats van God is, en aan jullie is toevertrouwd.
  • En tegelijk vragen we samen om wijsheid en inzicht om de opvoeding volgens zijn richtlijnen vorm te geven.
  • En tot slot vragen we elkaar, ouders en gemeente, om te helpen en elkaar verantwoordelijk te houden voor de geestelijke opvoeding.

We vragen dan een zegen over dit nieuwe wondelijke leven en voor de taak die er voor jullie, als ouders voor je klaar ligt.

Elke twee maanden is er gelegenheid om uw kind op te dragen. Dit gebeurt dan in het midden van de gemeente door een van de oudsten.

Wanneer u meer vragen hebt over het opdragen van uw kind in de EGS klik dan op deze  LINK: opdragen . We praten graag verder over de vorm of inhoud van deze mooie gebeurtenis.