Compascuum

In Handelingen 2:42 wordt onderwijs als één van de vier pijlers van een levende gemeente getekend, naast gemeenschap, het breken van het brood en gebed. Dit onderwijs vond plaats in huiskerken. Het was een gemeenschappelijk gebeuren met een geweldige dynamiek. 
Zo kon het geloof in Jezus Christus zich ook zo snel verspreiden in het Middellandse zeegebied.
In de eerste gemeenten zag men al het grote belang van onderwijs in. Er was een grote behoefte aan praktisch Bijbels onderwijs.

Compascuum

Onderwijs is altijd de motor geweest voor grote bewegingen in de geschiedenis van de Kerk. En onderwijs blijft ook vandaag van groot belang. Je kunt je afvragen of dat altijd op dezelfde manier moet blijven gaan.  We lezen steeds minder en “Googlen” onze gewenste  informatie bij elkaar.

Toch blijven we zoeken naar nieuwe vormen van onderwijs, zowel fysiek als digitaal  en daarom is de EGS betrokken bij het Gezamenlijk Studiecentrum “Compascuum”.

Compascuum betekent “Gezamenlijke Weidegrond”. Samen met andere kerken en gemeenten in Sneek willen wij op deze wijze als gemeente meewerken aan de grote opdracht, uit Matt.28.

Wil je weten of er iets is waar jouw belangstelling naar uit gaat? Kijk eens op compascuum.com.