Leven in Vrijheid

Najaar 2024

Leven in Vrijheid

God heeft een plan met ons leven! Hij heeft ons er toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon! (Rom. 8:29). Dat betekent dat wij kunnen veranderen en groeien in geloof. In dat veranderingsproces komen we blokkades tegen.

Deze kunnen van velerlei aard zijn: karakterstructuur, aanleg, traumatische ervaringen, maar deze kunnen ook zijn ontstaan door demonische beïnvloeding. Om meer te gaan lijken op Jezus Christus zullen we deze blokkades gaan opruimen. Dat is nu precies waar de cursus “ Leven in Vrijheid” over gaat!

Door leven in vrijheid te volgen heb ik ontdekt dat ik nog met dingen uit het verleden moest afrekenen. Dit om in het hier en nu vrijheid te mogen gaan ervaren en dichterbij Jezus te komen.

Alles is nog niet opgelost maar ik voel wel de ruimte die er is gekomen om hierin te mogen groeien.

~Deelnemer 

Werkwijze

De cursus is gebaseerd op drie sleutelwoorden: vergeving, bevrijding, genezing. Om deze woorden praktisch te maken wordt er naast plenair onderwijs ook tijd genomen om ze in ieders leven in te passen door stil gebed, voorbede door leden van het gebedsteam en ‘bevrijdend gebed’ door de deelnemers zelf en plenair door de cursusleider.

In het proces van verandering is genezing en bevrijding vaak noodzakelijk, daarom bestaat de cursus uit de volgende drie onderdelen:

•    Onderwijs over onze geestelijke identiteit en autoriteit
•    Gebed voor genezing en herstel (vergeving, controle en manipulatie, recht en onrecht, enz.)
•    Bevrijding van demonische gebondenheden, waarbij het eigen aandeel en het voorgeslacht aan de orde zullen komen.

Jezus zegt “U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn” (Joh. 8:31).

Mijn ervaring is; stap uit voor gebed. Niks is gek en je hoeft je nergens voor te schamen. God weet wel wat je hebt meegemaakt. Wil je vrij worden: dan is dit het beste wat er is. Wij hebben de keus. God is te vertrouwen.
~ Deelnemer

 

Ik heb ontdekt dat er nog zaken zijn waar ik aan moest werken. Zoals bijvoorbeeld dat ik zeker mag weten dat ik Gods geliefde kind ben. Ook dat ik controle vast houd en mag loslaten.
~ Deelnemer 

 

Data

25 september                                                            9 en 23 oktober
6 en 20 november
4 en 18 december 2024                                              

Kosten 10 euro (materiaal)
Tijd 19.15- 21.45 uur
(inloop met koffie&thee, 19.30 uur start avond)
Informatie & opgave [email protected]

Team Vrijheid & Gebed EGS