Gebed

Gebed is de basis voor onze relatie met God.
Een relatie kan niet bestaan als er geen communicatie is.  Daarom heeft gebed een belangrijke plaats in ons gemeenteleven.

Heeft u gebed nodig? 
Kom zondagmorgen naar onze eredienst. 

Persoonlijk gebed.
Na de samenkomst op zondag is er altijd gelegenheid voor gebed. Er zijn mensen beschikbaar die met en voor je willen bidden.

Gemeente bidstond.
Wekelijks is er een gemeente bidstond, waarin we bidden voor mensen en voor het werk van de gemeente.

Gebedsmail.
Voor wie dat wil kunnen we uw gebedssverzoek ook doorsturen naar de mensen die zich in de gemeente inzetten voor deze vorm van gebedsverzoeken. 
Stuur uw gebedsverzoek dan naar gebedscontact